Verksamhet

Klubbens verksamhet består i huvudsak av sällskapligt umgänge i form av ordnande av föredragstillfällen och samkväm och möjlighet att inta en god supé i restaurangen. Vid planeringen av 2021 års höstverksamhet följer vi de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet  samt Institutet för hälsa och välfärd gett 31.5.2021 för förhindrande av spridning av coronasmitta. 

I rådande situation ordnas föredrag inklusive supé i stora salen där mera utrymme finns och var och en kan ha en anvisad plats. För fungerande arrangemang krävs förhandsanmälan till deltagande i programkvällarna. Anmälan till Karl-Erik Kloo tfn 050 5547 030, kalle.kloo@hotmail.fi eller Hans Södergård tfn 044 3259 408, hans.sodergard@gmail.com.

Datum för biljard-och dartverksamheten samt pidroturneringarna är inprickade i programmet.  

I övrigt gäller allmänna rekommendationer:

  •         Minimera kontakterna, håll avstånd och använd ansiktsmask vid behov

  •         Tvätta händerna

  •         Hosta i ärmen

  •         Stanna hemma om du har symptom

Vi önskar alla en god fortsättning på hösten och så ses vi på klubben.

Styrelsen

Spelverksamhet

Biljard, pidro, kortspel och golf. Läs mera om vår spelverksmhet. 

Biljard och spel

Bibliotek

Klubbrummet är öppet för alla klubbmedlemmar.

Läs mera

Restaurangen

Svenska klubben och restaurang Bacchus har samma kök.

Läs mera