Verksamhet

Klubbens verksamhet består i huvudsak av sällskapligt umgänge i form av ordnande av föredragstillfällen och samkväm och möjlighet att inta en god supé i restaurangen. Vid planeringen av verksamheten strävar vi efter att programmet är mångsidigt och innehållsrikt genom att bjuda in föredragshållare från olika stilarter, branscher och områden.

Har ni frågor eller förslag om verksamheten kan ni kontakta  Karl-Erik Kloo tfn 050 5547 030, kalle.kloo@hotmail.fi eller Hans Södergård tfn 044 3259 408, hans.sodergard@gmail.com.

Datum för biljard-och dartverksamheten samt pidroturneringarna är inprickade i programmet.  

Klubbens utrymmen lämpar sig också bra för möten och sammankomster.

Vi hälsar alla välkomna och så ses vi på klubben.

Styrelsen

Spelverksamhet

Biljard, pidro, kortspel och golf. Läs mera om vår spelverksmhet. 

Biljard och spel

Bibliotek

Klubbrummet är öppet för alla klubbmedlemmar.

Läs mera

Restaurangen

Svenska klubben och restaurang Bacchus har samma kök.

Läs mera