Pekka Haavisto

22.11.2023 kl. 19.00 – 20.00

PEKKA HAAVISTO
22 november 2023

"Finlands roll i Norden, EU och världen"

Pekka Haavisto är riksdagsledamot, Finlands tidigare utrikesminister och kandidat i presidentvalet 2024. Pekka är fredsförhandlare, och har försvarat demokrati och de mänskliga rättigheterna i många sammanhang. Han har lång erfarenhet i synnerhet inom utrikespolitik och av internationella uppdrag. Haavisto har lett utredningar där man undersökt hur olika krig påverkat miljön och varit EU:s och FN:s representant i olika kriser runtom i världen. Han har också skrivit flera böcker. På fritiden ägnar han sig helst åt litteratur, gamla Volkswagen-bubblor och träbåtar.

Pekka har länge varit politiskt aktiv. Redan på 1981 var han engagerad i Helsingfors kommunalpolitik i olika nämnder och både i styrelsen och fullmäktige i olika omgångar fram till 2008. Pekka blev invald i riksdagen år 1987 som representant för Gröna förbundet. Förutom sitt jobb som aktiv riksdagsman har Pekka innehaft en rad nationella och internationella uppdrag. Organ där han varit engagerad är bl.a. Rundradion, Nordiska rådet, OSSE, Kyrkans Utlandshjälp, WWF och förstås EU och FN där han aktivt jobbade med miljö-, kris- och katastrofarbete i Afrika, Balkan och Mellersta Östern.

Vi känner också till Pekkas karriär som minister. Redan 1995 blev han utnämnd till miljö- och utvecklingsminister i Lipponens första regering. Pekka hann också vara minister i både Katainens och Stubbs regeringar på 2010-talet. Det senaste ministeruppdraget var som ledare för utrikesministeriet under Antti Rinne och senare Sanna Marin åren 2019 - 2023.

Pekkas politiska hemvist är Gröna förbundet där han varit aktiv sedan 1980-talet, bl.a. som ordförande i två omgångar.

Pekka Haavisto är uppställd som kandidat i presidentvalet 2024 av en valmansförening.

Kom med och lyssna Pekka Haavisto på Svenska Klubben onsdagen 22.11.2023 med start kl. 19.00. Efter föredraget och efterföljande diskussion fortsätter vi klubbsamvaron med kaffe och förfriskningar. Obligatorisk anmälan senast 17.11.2023 till Stephan Granroth tel. 050-5575257 eller stephan.granroth@btinternet.com.
 


Plats
65100 Vasa