Mathias Lindström

28.11.2023 kl. 18.00 – 21.00

Svenska Klubben programkväll tisdagen 28.11.2023

Kvarkenregionen i mittpunkten i ett nytt geopolitiskt läge.

Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Mathias Lindström är född i januari 1978 i Stockholm av finska föräldrar. Hela familjen flyttade tillbaka till Finland, Korsholm, Petsmo by år 1986. Han utbildade sig till juris magister vid Helsingfors Universitet åren 1999-2005. Han fungerade som jaktchef vid Finlands viltcentral åren 2005 – 2011 efter vilket han blev vald till Direktör för Kvarkenrådet.

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt regionerna Västerbotten och Västernorrland i Sverige. Dessa bildar tillsammans Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS (Europeiska grupperingar för territoriellt samarbeten) är ett eget juridiskt specialorgan för att samarbeta över gränser och har nordens mest demokratiska förvaltningsstruktur.

Kvarkenrådet är det första helt nordiska EGTS-området i Europa. Kvarkenrådets målästtning är att främja alla typer av gränsöverskridande samarbeten med ambitionen att utveckla regionen till världens bästa region att bo och verka i.

Kvarkenrådet idag: Kvarkenregionen befinner sig ur en geopolitisk synvinkel i ett mycket intressant läge. Samtidigt går regionen i fronten för den gröna omställningen och trots kriser runt om i världen ser framtiden mycket ljus ut för just denna region. Mathias kommer under programkvällen ge sin syn på saken.

Kom med och lyssna på Mathias Lindström på Svenska Klubben 28.11.2023 med start 19.15. Kom även med på vår klubbsupé tillsammans med Mathias Lindström kl 18.00. För att underlätta det för köket kan du anmäla dig till Hans Södergård hans.sodergard@gmail.com eller 044 3259408 senast 26.11.2023.


Plats
Strandgatan 4
65100 Vasa