SVENSKA KLUBBEN R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

 

1. Allmänt om verksamheten

Svenska klubben r.f. har under det gångna året erbjudit sina medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har främst bestått av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben har också gjort en exkursion.

Åtminstone en tisdagskväll i månaden har sedvanligt ägnats åt biljard och dart, två verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens verksamhet.

Också pidroturneringarna, sammanlagt 8 torsdagskvällar under året, och golfturneringarna utgör uppskattade och etablerade inslag i verksamheten.

Tillströmningen av nya medlemmar till klubben har fortsatt. 14 nya medlemmar antogs 2013. Medlemsantalet i klubben vid årets slut var 606. Av dessa är 118 ständiga medlemmar. Klubben har också 9 hedersmedlemmar som är befriade från medlemsavgift.

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15.

Klubbmedlemmarna har under året på sedvanligt sätt informerats om klubbens aktiviteter genom att medlemsbrev med klubbens program skickats ut i januari och september. Vidare har klubben också annonserat kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll och på programdagen har samma uppgift lagts in på föreningarnas daglista. En ny informationsform är att åt medlemmar som uppgett sin e-postasdress skickas information om kommande program under terminen. Också klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer mm. Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som numera innehåller bl.a. mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare och ett stort bildgallerier från tidigare klubbkvällar.

 

2. Styrelsen, revisorerna och kommitteérna

Till styrelsen hörde under året:

Ordförande Bruno Köhler

Viceordförande Erik Sjöberg

Sekreterare Björn Boucht

Ekonom Göran Sundin

Programsekreterare Anne Finne

Klubbmästare Kristian Ahlbom

Styrelsemedlem Karl-Erik Kloo

 

Ordinarie revisorer: Per-Erik Fant och Håkan Pettersson

Revisorssuppleanter: Mikael Fant och Ralf Wahlstedt

 

Biljardkommittén har under året bestått av Fredrik Köhler, Tomas Sparv och Bruno Köhler

Dartkommittén har under året bestått av Hans Svahn, Mikael Fant och Bertel Svahn

Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä, Kaj Blomqvist och Harry Mitts

Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni

 

3. Årets program

Våren

- 17.1. Pidroturnering

- 22.1.Biträdande polischef vid Österbottens polisinrättning Pekka Melleri ”Den nya polisförvaltningen-vad händer med den svenska servicen?”

- 5.2. Exkursion till Oy Westenergy Ab med VD Jan Teir

- 12.2. Prisguerre och dart

- 19.2. Professorn i energiteknik vid Åbo Akademi Margareta Wihersaari ”Energiforskning för vem och vad?”

- 21.2. Pidroturnering

- 5.3. Prisguerre och dart

- 12.3. VD för Wärtsilä Finland Stefan Damlin ”Wärtsilä vad har ni i tanken?”

- 19.3. Årsmöte

- 21.3. Pidroturnering

- 26.3. Svenska YLE:s direktör Marit af Björkesten ”YLE idag och imorgon”

- 2.4. Teknisk direktör för Vasa stad Markku Järvelä ”Stadsplanering mer än bara markanvändning”

- 9.4. Författare K-G Olin ”Brännvinskriger. Sprit, smuggling och samhällsförfall”

- 16.4. Prisguerre och dart

- 18.4.Pidroturnering

- 3.4. Prisguerre och dart

- 27.4. Prisguerre och dartavslutning

- 6.5. Biljardavslutning

 

Hösten

- 10.9. Prisguerre och dart

- 17.9. Vasa stads fullmäktigeordförande Joakim Strand ”Vasa-en ledande stad i Europa 2020”

- 19.9. Pidroturnering

- 24.9. Marknads- och kommunikationsdirektör Catarina Fant ”Nya koncept i Kvarkentrafiken”

- 1.10. Professor i landsbygdsforskning vid Åbo Akademi Kjell Andersson ”Från Saarijärvis moar till globalisering – och tillbaka igen?”

- 8.10. Prisguerre och dart

- 15.10. Professor Leif Kronberg ”Kemi på gott och ont”

- 17.10. Pidroturnering

- 22.10 Musikproducent Martin Kantola ”Musik skall byggas med elektronik”

- 29.10 Prisguerre och dart

- 5.11 Vd för There corporation Kaj Rönnlund ”En revolution på den finska elmarknaden?”

- 12.11. Kommunikationschef för Barncancerfonden Linus Almqvist ”Energi för vintervarumärke?”

- 19.11.Valmöte

- 21.11. Pidroturnering

- 26.11. Prisguerre och dart

- 3.12 Teaterchef Erik Kivinimei ”Teatern idag”

- 10.12. Julguerre och dart

- 14.12. Klubbens julfest

- 19.12. Pidroturnering

 

4. Övrigt

Klubbens arbetsavtal med Sara Holtkamp gäller fortsättningsvis. 

Klubben har ett avtal om köp av tjänster: SH Wedding (Sara Holtkamp, enskild näringsidkare). Till Holtkamps uppgifter hör fortsättningsvis regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben och distribution av medlemsbrev per e-post.

Efter senaste årsmöte har följande medlemmar avlidit: Fjalar Rosenlöf, Carl Gustav Wickström, Erik Alfons Asplund, Helge Holmbäck, Harry Byholm, Gösta Johansson (2012), Olof Ehrnström och Knut Österberg.

 

5. Klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil men verksamhetens omfång är beroende av verksamhetsbidrag från fonder. Klubben äger inga egna lokaliteter eller värdepapper och överskottslikviditen är placerad i räntedepositioner.

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25.000 euro av Erik och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för verksamheten och för förnyande av inventarier.

Av de medel som klubben 2010 mottagit i form av ett legat av Ehrtman har en del under året använts för verksamheten.

 

6. Klubbens samarbetsparterns

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts av krögaren Ossi Harju.

Klubbens bokföring sköttes under året av Wasa Tilit Ab och medlemsregistret av Johan Byholm.

Samarbetet med S.O.B., Wasa Tilit Ab och Johan Byholm har under det gångna året varit fortsatt gott.

 

Avslutningsvis

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska klubbens verksamhetsformer med ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för sina medlemmar. Ideér för programpunkter tas emot med tacksamhet.

Väl mött på Svenska klubben

I Vasa i mars 2014

Styrelsen