Uppge din e-post till klubben

Bästa klubbmedlem,

Klubben moderniserar som bäst sin hemsida och sitt medlemsregister. Med ambitionen att i framtiden snabbare och mera kostnadseffektivt nå ut med aktuell information till sina medlemmar har styrelsen beslutat att börja samla in medlemmars e-postadresser. Dessa förs sedan in i det befintliga medlemsregistret. Vidare planeras att i framtiden göra en förteckning över medlemmarna och deras kontaktuppgifter (namn och e-postadress) tillgänglig på klubbens hemsida på internet. Medlemsförteckningen på hemsidan kommer enbart att inkludera medlemmar som gett sitt uttryckliga samtycke för ändamålet.

Om Du samtycker till att klubben får använda Dina ovan nämnda kontaktuppgifter för sagda ändamål, vänligen uppge din e-postadress via inforutan nedan.

Styrelsen

Skriv siffran 2 med bokstäver: