Professor Martin Hårdstedt

11 Oktober 2022 kl. 19.00–21.00

Professor Martin Hårdstedt
”Finlandssvenskar – från storfurstendöme till nationalstat.”


Plats
Svenska klubben
Strandgatan 4
65100 Vasa