Professor i vårdvetenskap Lisbeth Fagerström

19 Oktober 2021 kl. 18.00–21.00

Professor i vårdvetenskap Lisbeth Fagerström
”Välfärdskommuner – nya grepp i vården?”


Plats
Svenska klubben
Strandgatan 4
65100 Vasa