Valmöte

22 November 2022 kl. 19.00–21.00
Plats
Svenska klubben
Strandgatan 4
65100 Vasa