Chefsläkare Reijo Autio

16 April 2019, 19:15 - 21:00

Chefsläkare Reijo Autio

”PET – CT till VCS - en ny och noggrann diagnostiseringsmetod.”


Plats
Svenska klubben
Strandgatan 4
65100 Vasa