Biträdande överläkare Johan Söderström

13 Februari 2018, 19:15 - 21:00
Biträdande överläkare Johan Söderström
”Lungsjukdomar förr och nu.”