Program

Klubbens program finnes nedan. Noggrannare beskrivning av programmen fås under händelsekalender genom att klicka på de olika programpunkterna. 

 

 

Program våren 2021

Programkvällarna våren 2021 ordnas i stora salen där det kan ordnas plats för max. 35 personer. Programkvällarna kräver förhandsanmälan. Vi återkommer till gästtalarna i ett senare skede. Läs mera om programkvällarna i händelsekalendern.

 

FÖLJANDE FÖRELÄSARE OCH TILLSTÄLLNINGAR ÄR PLANERADE

Infektionsöverläkare Juha Salonen, från Vasa Centralsjukhus, som är sakkunnig i ärenden som berör infektionslagen, inre medicin och epidemier inleder så fort situationen det medger.              

Årsmöte hålles om möjligt inom mars.

Inför det stundande kommunalvalet har vi tänkt inbjuda universitetsläraren i offentlig förvaltning Siv Sandberg från Åbo Akademi.

Kommunalvalsdebatt i början av april månad. 

I slutet av april gästas klubben av teol.lic. Bror Träskbacka, sakkunnig vid Kyrkans utrikesavdelning. Han tar oss på en tur bland emigrantöden till Sydamerika.

 

Information och annonser för kvällarna kommer på sedvanligt sätt i Vasabladet och på vår hemsida. 

Anmälan till Karl-Erik Kloo e-post kalle.kloo@hotmail.fi eller tel. 050 554 7030

Tilläggsuppgifter ges av ordförande Hans Södergård tel. 044 3259 408 eller vice ordförande Erik Sjöberg tel. 044 252 0961