Medlemskap

Du som talar svenska och är positivt inställd till det svenska språket och den svenska kulturen i Finland - ansök om medlemskap.

Tag kontakt med någon i styrelsen eller någon klubbmedlem. Klubbens medlemsavgift är 35 € och inskrivningsavgiften är 35 €. Klubbens bankförbindelser är VAB 567008-128611 och Aktia 497010-456836.

Observera att du behöver 2 klubbmedlemmar som förordar Ditt medlemskap.