Kontaktuppgifter

 
Svenska klubben r.f.            
Strandgatan 4
65100 VASA
 
 
ordf  Hans Södergård

044 3259 408
hans.sodergard@gmail.com

 

sekr  Stephan Granroth
050 5575 257

stephan.granroth@btinternet.com