Pidro spelverksamhet

Det spelas Pidro i klubblokalen varje måndag kl 13.00, välkomna med nya spelare.

Klubben ordnar regelbundet Pidro-turneringar, se närmare information i programbladet och i händelsekalendern.

Pidro-kommittén har under år 2013 letts av Rune Rönn, Kaj Finne och Holger Kuni.