Våren 2019

Kriminolog Sari Somppi
”Vasa – en trygg stad att leva i?” - 26/3

Foto: Sara Holtkamp

Paneldebatt 
”Kommunfusion – en lysande framtid?” - 5.3.2019
Stadsdirektör Tomas Häyry, kommundirektör Rurik Ahlberg samt politikerna Monika Sirén-Aura och Anne-Marie Viinamäki.

Foto: Sara Holtkamp

Portugalkväll med Glenn Sundstedt
5.2.2019

Foto: Sara Holtkamp

Direktör Heidi Kuusniemi
”Digitalisering – hur förändrar teknologier samhället.” - 29.1.2019

Foto: Sara Holtkamp

Professor Monika v. Bondsdorff
”Vad gör en företagsprofessor?” - 22.1.2019

Foto: Sara Holtkamp