Våren 2018

Språkrättsråd Corinna Tammenmaa, ledande lagman Daniel Allén och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga. Moderator chefredaktör Niklas Nyberg.
”Världens bästa språklag i princip?!” - 6.3.2018

Foto: Sara Holtkamp

Professor i företagsamhet Annika Tidström
”Kväver hög utbildning företagarandan?” - 20.2.2018

Foto: Sara Holtkamp

Biträdande överläkare Johan Söderström
”Lungsjukdomar förr och nu.” - 13.2.2018

Foto: Sara Holtkamp

Exkursion till Vasa Energy Business Innovation Centre, VEBIC - 30.1.2018

Foto: Sara Holtkamp

Författare Karl-Gustav Olin
”Gränskriget.” - 23.1.2018

Foto: Sara Holtkamp