Hösten 2016

Journalist Kaj Kunnas - 22.11.2016
”Har vi råd med elitidrott?” Tankar om OS 1992-2016.
Foto: Sara Holtkamp
Iberiansk afton med vin och tapas - 8.11.2016
Foto: Sara Holtkamp
Specialist i inremedicin Hans Björknäs - 25.10.2016
”Nya rön om magsjukdomar.”
Foto: Sara Holtkamp
Journalist Kari Lumikero - 18.10.2016
”En utrikeskorrespondents årtionden.”  
Foto: Sara Holtkamp
Finansdirektör Stefan Snellman - 27.9.2016
”Snellman investerar i Finland.”
Foto: Sara Holtkamp
Riksdagsman Joakim Strand - 20.9.2016
”Vart är vi på väg?”  
Foto: Sara Holtkamp


Riksdagsman Stefan Wallin - 13.9.2016
”Finland, Norden och NATO”

Foto: Sara Holtkamp