Stadsdirektör Mats Brandt

10 Mars 2020 kl. 19.15–21.00

Stadsdirektör Mats Brandt
”Ger valfrihet bättre vård?” 

Mats Brandt är för närvarande stadsdirektör i Nykarleby. Tidigare har han varit bl.a. kommundirektör i Malax och ämnessakkunnig på finansdepartementet i Stockholm. Han har studerat vid Åbo Akademi samt University of Warwick. Sin doktorsavhandling gjorde han vid Vasa Universitet.

Vården kan bli bättre då olika aktörer tvingas konkurrera om kunderna. Det är en av slutsatserna i Mats Brandts doktorsavhandling om hur tjänstemän ser på valfrihet inom vården.

Brandt har undersökt hur tjänstemän i Finland och Sverige upplever servicen då både offentliga och privata aktörer erbjuder vård. Brandt har velat hålla sig neutral till vilka sorts tjänster det handlar om så erfarenheterna kan gälla allt från hemservice till kirurgi.

Tjänstemännen verkar vara rätt så eniga om nyttan med valfrihet. - Man anser att det stärker kundens självbestämmande och ser potential att höja kvaliteten då man som serviceproducenter måste få kunden att komma och använda ens tjänster, säger Brandt.

Det blir alltså bättre vård då man tvingas konkurrera?
- Ja, det är myndighetens syn på det. Sedan är det en annan sak om man ska undersöka kundens inställning till valfrihet. Men tjänstemän ska tillvarata invånarnas intressen, så jag tror det finns en poäng här som håller streck.

Brandt påpekar att erfarenheter visar att då kunderna blir vana med att de får bestämma själva är det mycket sällan man vill ge bort den möjligheten.

 (Ur YLE intervju 14.6.2019)

Kom med och lyssna på Mats Brandt på Svenska Klubben 10.03.2020 med start 19.15. Kom även med på vår klubbsupé kl 18.00.


Plats
Svenska klubben
Strandgatan 4
65100 Vasa

Händelsekalender

 
Klicka på programtexten för mera information

Inga händelser på kommande