Apotekare Anja Borgmästars

03 Mars 2020 kl. 19.15–21.00

Varför har vi brist på mediciner?

Anja Borgmästars är Apotekare och ansvarar för Gamla apoteket i Vasa. Hon är utbildad till provisor vid Helsingfors Universitet.

Läget med brist på läkemedel är inte alarmerande i Vasa. Är ett specifikt läkemedel slut kan det finnas andra märken, med samma innehåll, men av annan tillverkare.
–  Vi byter inte ut mediciner till andra som innehåller andra substanser, utan att rådgöra med läkare först. Därför gör man klokt i att komma i god tid till apoteket gärna ca en vecka förrän medicinen tar slut

De senaste åren har läkemedelsbristen ökat överlag i Finland. År 2010 fick Fimea in 67 anmälningar om läkemedelsbrist och under fjolåret var anmälningarna uppe i 1213 stycken.
Borgmästars säger att det delvis beror på den hårdnande konkurrensen mellan producenter och leverantörer på världsmarknaden, delvis på strängare kvalitetsgranskning. 
– Finland är inte den största marknaden och därmed inte i prioritet. 
Överlag när det kommer till medicin rekommenderar Borgmästars att man är ute i god tid och inte sparar inköpen till sista dagen när läkemedlet tagit slut.

(Ur Vasabladet 07.06.2019)

Kom med och lyssna på Anja Borgmästars på Svenska Klubben 03.03.2020 med start 19.15. Kom även med på vår klubbsupé kl 18.00.


Plats
Svenska klubben
Strandgatan 4
65100 Vasa

Händelsekalender

 
Klicka på programtexten för mera information